OTOMATİK KAPILAR


Asansör kapıları montaj konumlarına göre kat ve kabin kapıları olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Tam otomatik asansör kapılarında; kapı sistemine verilen hareket, kabin kapısı mekanizmasında bulunan motordan verilir. Asansör kabini kata geldiğinde kabin ve kat kapısı aynı anda açılır ve kapanır. Asansör kat ve kabin kapıları, çeşitli ebatlarda asansör kuyu ölçülerine göre imal edilebilmektedir.

Kat Kapıları

Asansör kabini hareket etmeden önce, güvenlik nedeniyle kat kapıları zamanında kapanmalıdır. Kabinin olmadığı katlarda ise kat kapısının açılmasını engelleyecek emniyet sistemleri bulunmalıdır.

Asansörlerde kat kapılarının açılma şekillerine göre çeşitleri;

• Yarı otomatik çarpma kapı
• Elle açılan-elle kapanan kapı
• Tam otomatik teleskopik kat kapısı
• Tam otomatik merkezi kat kapısı şeklinde sıralanabilir.

Asansörün taşıma kapasitesine göre ve kullanım şekline göre kat kapıları seçimi yapılır.

Yarı Otomatik Çarpma Kapı

Bu kapı çeşidi, katlarda kabin kapısı önünde kullanılmaktadır. Yarı otomatik kapılar talep doğrultusunda ek veya çift kanatlı olarak üretilirler. Asansörlerin yapısına göre sedye, yük ve hastane asansörlerinde çift kanatlı kapılar tercih edilir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler çarpma kapıların yerine otomatik kapıların kullanımını arttırmıştır.
Asansör kabini kata geldiğinde çarpma kapıların kilidi otomatik olarak açıldıktan sonra yolcu kapıyı açabilir. Bu kapılara kilit sisteminden dolayı yarı otomatik kapılarda denilmektedir. Orta kısımlarında, asansör kabinin kata geldiğini görmek için cam çerçeveler bulunur.
Kat kapılarının kesin bir görünüm şablonu olmadığından üreticiler çeşitli tasarımlarda kapıları kullanıcılara sunarlar. Görsellik dışında kapıların asansörün çalışmasına herhangi bir etkisi yoktur.

Tam Otomatik Teleskopik Kat Kapısı

Teleskopik ve merkezi tam otomatik kat kapıları günümüzde en çok tercih edilen asansör kapılarıdır.

Teleskopik kat kapısı (solda) teleskopik kabin kapısı önünde katta kullanılır. Merkezden açılan tam otomatik kapıların panelleri asansör kapısının sağ ve sol tarafından toplanır.

Teleskopik olarak açılan paneller, sağdan teleskopik ya da soldan teleskopik olarak açılır. Teleskopik kapılarda paneller toplanarak hareket eder.

Asansör kabini durağa geldiğinde, kat kapısının da açılabilmesi için kabin kapısında bulunan kaşık sistemi kullanılır.
Kaşık sistemindeki kılıçlar, motordan verilen hareket ile yukarı-aşağı hareket ederek, kat kapısının açılmasını sağlar.

Tam Otomatik Merkezi Kat Kapısı

Merkezi kat kapısı, merkezi kabin kapısı önünde katta kullanılır. Merkezden açılan paneller her iki yana toplanarak hareket ederler.